Date Image Saturday, October 17, 2009 | Kategoriler | C#, Tümü

System.Net.NetworkInformation Ping Sınıfı İle Ping İşlemini Yapalım

    Ping işlemini tanımak ilk olarak; "başlat'a tıklanır,run penrecesi açılır oraya cmd yazılır ve console ekranı açılır.Ekrana ping [ip adres] girilip enter a basılır" şeklinde başlar.Ben kısa bir örnek yaptım, örneğin amacı sadece NetworkInformation ı incelemekti ama ping olayı ilgi çeker diyerek sadece bu işlemi ele alan bir yeni bir console yazdım.

Şimdi örneğimize bakalım;

class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            Console.Title = "System.Net.NetworkInformation Ping Sınıfı İle Ping İşlemini Yapalım";

            GO();

        }

 

        private static void GO()

        {

            Ping ping = new Ping();

            PingReply pr = ping.Send("www.google.com");

            Console.Write("Reply from {0} : bytes={1} time={2}ms TTL={3}",

                         pr.Address,

                         pr.Buffer.Length.ToString(),

                         pr.RoundtripTime.ToString(),

                         pr.Options.Ttl.ToString());

            Console.ReadKey();

        }

    }

Gördüğünüz gibi microsoft'un command penceresinde yaptığımız ping işlemine benzer bir uygulama yaptık. ekran görüntüsüne bir bakalım;

 Ping

Etiketler :