Date Image Friday, September 11, 2009 | Kategoriler | Ado.Net, C#, Tümü

DataSet Ve DataTable Üzerinde Değişiklik Yapılması

   Anahtar kelimemiz AcceptChanges. DataTable ve DataSet classlarında bulunan AcceptChanges() metodu ile veriler üzerinde değişiklikler yapılır.

using (SqlConnection con = new SqlConnection("Data Source=.;Initial Catalog=Works;Integrated Security=True"))

            {

                SqlDataAdapter dap = new SqlDataAdapter("Select userName from Users", con);

               

                // DataTable üzerinde değişiklik yapılması

                DataTable dt = new DataTable("users");

                dap.Fill(dt);

                Console.WriteLine("### DataTable Orjinal Veriler ###");

                for (int i = 0; i < dt.Rows.Count; i++)

                {

                    Console.WriteLine("{0}", dt.Rows[i][0]);

                    dt.Rows[i][0] = i + 1;

                }

 

                dt.AcceptChanges();

                Console.WriteLine("### DataTable Değişiklikler Yapıldı ###");

                for (int j = 0; j < dt.Rows.Count; j++)

                {

                    Console.WriteLine("{0}", dt.Rows[j][0]);

                }

 

                // DataSet üzerinde değiklik yapılması

                DataSet ds = new DataSet();

                dap.Fill(ds);

                Console.WriteLine("### DataSet Orjinal Veriler ###");

                for (int i = 0; i < ds.Tables[0].Rows.Count; i++)

                {

                    Console.WriteLine("{0}", ds.Tables[0].Rows[i][0]);

                    ds.Tables[0].Rows[i][0] = i + 1;

                }

                ds.AcceptChanges();

                Console.WriteLine("### DataSet Değişiklikler Yapıldı ###");

                for (int j = 0; j < ds.Tables[0].Rows.Count; j++)

                {

                    Console.WriteLine("{0}", ds.Tables[0].Rows[j][0]);

                }

            }

Etiketler :