Date Image Saturday, September 5, 2009 | Kategoriler | Asp.Net, Tümü

Butonun Validation'ı Kontrol Etmesini İstemezsek

   Asp.Net web uygulamalarında sıkça kullandığımız kontrollerden biridir validation kontrolleri.

   Düşünelim ki bir kullanıcı girişimiz var ve kullanıcı adı ve şifre alanlarının boş bırakılmasını istemiyoruz. Burada bir RequiredFieldValidator kullanırız. Bir de login işlemini sağlamak ve kontrolleri yapmak için .Net Button kontrolü ekleriz. Bu buton validationlardan geçilmediği sürece postback işlemini yapmayacaktır.

   Bir de iptal butonumuzun olduğunu düşünelim o zaman  iptal butonu da validation kontrolü yapacaktır. Bu butonun validation kontrolü yapmaması gerekir.

   Burada yapmamız gereken tek şey iptal butonunun CausesValidation property sine False değeri atamak. Artık iptal butonu validate kontrolü yapmayacaktır. Örnek kod aşağıdadır :

<div id="logon">  

        Kullanıcı Adı :

        <asp:TextBox ID="txtUserName" runat="server"></asp:TextBox>

        <asp:RequiredFieldValidator ID="reqUserName" runat="server"

            ControlToValidate="txtUserName" ErrorMessage="Kullanıcı Adını Giriniz."></asp:RequiredFieldValidator>

        <br />

        Şifre :<asp:TextBox ID="txtPassword" runat="server"></asp:TextBox>

        <asp:RequiredFieldValidator ID="reqPassword" runat="server"

            ControlToValidate="txtPassword" ErrorMessage="Şifrenizi Giriniz."></asp:RequiredFieldValidator>

        <br />

        <asp:Button ID="btnLogin" runat="server" Text="Giriş Yap" />

        <asp:Button ID="btnCancel" runat="server" CausesValidation="False"

            Text="İptal" />

</div>

 

Etiketler :