Date Image Wednesday, October 7, 2009 | Kategoriler | C#, Linq, Sql, Tümü

Bir Soru Üzerine Linq İle Kayıt İşlemleri Yaparken Son Eklenen Kaydın IDsini Almak

   Bana sorulan bir soru üzerine, linq to sql kullanan bir arkadaşın kaydettiği makaleden sonra, makale idsini alarak bir yönlendirme yapmak isteğine cevap olarak;

 

public int CreateArticle(Article article)

        {

            db.Articles.InsertOnSubmit(article);

            db.SubmitChanges();

            return article.ArticleID;

        }

   Görüldüğü gibi article türünde bir nesne bana geliyor ben de, db olarak adlandırdığım data contextin article tablosuna submit işleminde kaydet diyorum.Buraya kadar zaten bilinen şeyler. SubmitChanges() metodu ile kaydı gerçekleştiriyorum. Kayıt yapıldı şimdi de idyi alalım. Bu en kolayı sanırım. Bana gelen article nesnesinin ArticleID propertysini geri döndürüyorum. Yani bir nesne hazırlayıp bunu Data Context e kaydettikten sonra yine bu nesne üzerinden, veritabanında bulunan otomatik artan bir alandan gelen bilgiyi çekebiliyoruz. Sql Serverdaki scope_identity() gibi.

 

Etiketler :