Date Image Sunday, October 4, 2009 | Kategoriler | Asp.Net, Ajax, Tümü

Ajax Control Toolkit Version 3.0.30930 İle Eklenen AsyncFileUpload Denemesi

   Artık çok kolay bir şekilde, sayfa postback olmadan dosya yüklemesi yapabilceğiz. Ajax Control Toolkit'in 30 Eylül'de release olan ve 1 Ekim'de update edilen versiyonu ile bu imkan bize sağlanmış oldu. Ben de toolbox ımı yeniledim ve deneme yaptım :=) Ajax Control Toolkit 'i buradan indirebilirsiniz.

<form id="form1" runat="server">

    <cc1:ToolkitScriptManager ID="ToolkitScriptManager1" runat="server">

    </cc1:ToolkitScriptManager>

    <cc1:AsyncFileUpload ID="asyncUploadX" runat="server" ThrobberID="loaderX"

        onuploadedcomplete="asyncUploadX_UploadedComplete" ToolTip="Dosya Seç"

        UploaderStyle="Modern" CompleteBackColor="#009900" />

    <img id="loaderX" src="/images/ajax-loader.gif" runat="server" />   

</form>

Anasayfamız bu şekilde. Şimdi kodlarımızı yazalım.

protected void asyncUploadX_UploadedComplete(object sender, AjaxControlToolkit.AsyncFileUploadEventArgs e)

        {

            if (e.state == AjaxControlToolkit.AsyncFileUploadState.Success)

            {

                if (asyncUploadX.ContentType == "application/x-rar-compressed")

                {

                    asyncUploadX.SaveAs(string.Format("{0}/{1}",

                                        Server.MapPath("uploads"),

                                        e.filename));

                }

            }

        }

Etiketler :