Date Image Thursday, November 26, 2009 | Kategoriler | Javascript, Tümü

Javascript Nesne Oluşturmak

   Neredeyse her projemizde javascript kullanıyoruz. Peki OOP yapısını javascript yazarken de kullanıyor muyuz? Cevap hayır ise; bir yerden başlamak gerekiyor. Gelin nasıl nesne oluşturabildiğimize bir bakalım.

function makale(baslik,kategori,icerik) {

            this.baslik = baslik;

            this.kategori = kategori;

            this.icerik = icerik;

        }

Etiketler :
Detay
Date Image Friday, November 13, 2009 | Kategoriler | Genel, Tümü

INETA NEXT Türkiye Turu Aralık Ayında 4 Farklı İlimizde Gerçekleşecek

   Etkinlik yok mu? diyen arkadaşlarıma :) Aralık ayında 4 ilde gerçekleşek olan etkinliklere katılmak için ;

http://inetatr.org/

Etiketler :
Detay
Date Image Tuesday, November 10, 2009 | Kategoriler | Javascript, Tümü

JavaScript IndexOf Ve Replace Metotlarının Kullanımı

   Yazılım konusunda yeni olanların bile bildikleri metotlardır indexof ve replace. Bu yazımın amacı; Javascriptte bu metotların kullanımının biraz farklı olmasıdır. Aslında IndexOf değil de Replace biraz farklıdır. Bizim bildiğimiz Replace metodu bir string içerisindeki, belirtilen karakteri arar ve yerine belirtilen karakteri yerleştirir ve bunu string ifade içerisinde ne kadar uyan karakter varsa hepsi için ayrı ayrı yapar.

   Javascriptte ise belirtilen karakteri arar ve sadece ilk bulduğu konumdakini değiştirir. String ifade içerisinde aynı karakterden daha fazla varsa bunları değiştirmez. Burada biz devreye girerek IndexOf metodunun da yardımıyla ve bir while döngüsüyle bu işlemi yaptırabiliriz. Nasıl mı ? ;

var name = 'serdar';

var index = name.indexOf('r', 0);

while (index != -1)

{

name = name.replace('r', '');

      index = name.indexOf('r', 0);

}

 

Burada yaptığımız şey; name değişkeninin değeri içerisinde Replace etmek istediğimiz karakterin ilk konumunu aldıktan sonra, while döngüsü ile herseferinde replace etmekten ibaret. Aynı zamanda Replace işeleminden sonra index i tekrar set ediyoruz ki while döngüsünü, karakter bulunamazsa (yani replace işlemi bitmiş ise) bitirebilelim.

Etiketler :
Detay
Date Image Saturday, October 31, 2009 | Kategoriler | Asp.Net, Javascript, Tümü

JQuery İle Makalelerimin Takip Edilebilmesi Ve İsteyenlerin Sitelerinde Yayınlayabilmesi İçin Basit Bir Widget

   Amacım aslında kimsenin bunu kullanması falan değil :) İtiraf ediyorum canım sıkıldı böyle birşey aklıma geldi. Ortaya böyle birşey çıktı.


 

   İsteyen aşağıdaki kodu alsın sitesine yapıştırsın. Sonuç yukarıda gördüğünüz gibi.

<iframe scrolling="no" frameborder="0" width="200px" src="http://www.serdarsert.com/widget.aspx" height="311px"></iframe>

Etiketler :
Detay
Date Image Saturday, October 24, 2009 | Kategoriler | Ado.Net, Asp.Net, C#, Tümü

Veritabanından Gelen Verilerin Excel Çıktısı Alındığında Türkçe Karakterlerin Görünmeme Sorunu

   Bir süre önce, veritabanından gelen bilgileri bir datalistte görüntüledikten sonra istendiğinde bu listenin excel çıktısının alınabilmesi gerekiyordu.

   Bunun için runtimeda datalisti bir form içine alıp bu formu render ederek saya çıktısı olarak aldım. Tabi sayfaya bir header ekleyerek çıktının attachement olarak verilmesini, yani, download edilebilir şeklinde olmasını sağladım.

Etiketler :
Detay
Date Image Saturday, October 17, 2009 | Kategoriler | Javascript, Tümü

Jquery İle Linklerde Özelleştirilmiş Tooltip Kullanmak

   Hepimiz, web sayfalarımızda linklere title  ataması yaparız. Bunu yapmak, link üzerine mouse ile gelindiğinde title için yazdığımız yanının görüntülenmesini sağlar. Bu özelliğin standart görüntü ile değil de sitemize uygun stillerle görüntülenmesini sağlayabiliriz. Bu noktada Jquery bize çok yardımcı oluyor.

Etiketler :
Detay
Date Image Saturday, October 17, 2009 | Kategoriler | C#, Tümü

System.Net.NetworkInformation Ping Sınıfı İle Ping İşlemini Yapalım

    Ping işlemini tanımak ilk olarak; "başlat'a tıklanır,run penrecesi açılır oraya cmd yazılır ve console ekranı açılır.Ekrana ping [ip adres] girilip enter a basılır" şeklinde başlar.Ben kısa bir örnek yaptım, örneğin amacı sadece NetworkInformation ı incelemekti ama ping olayı ilgi çeker diyerek sadece bu işlemi ele alan bir yeni bir console yazdım.

Şimdi örneğimize bakalım;

Etiketler :
Detay
Date Image Saturday, October 17, 2009 | Kategoriler | Sql, Tümü

Microsoft Sql Server 2008'de Tablolarda Değişiklik Yapmak İstendiğinde Alınan Hata Ve Çözümü

   Bilmeyenler vardır belki diyerek yazdığım bu yazımda sql server 2008'de zamanında benim de başıma gelen bir olaydan bahsedeceğim. Herhangi bir tablo üzerinde değişiklik yapmak istendiğinde bir hata alırsınız. Hemen bunu görelim ;

Etiketler :
Detay
Date Image Friday, October 16, 2009 | Kategoriler | Asp.Net, Javascript, Ajax, Tümü

Jquery İle Json Data Çekerek Ürün Sayfası Hazırlamak

   Uygulamalarda, bazen verilerin sayfa postback olmadan asenkron olarak gösterilmesi istenir. Bu gibi durumlarda genellikle ajax update panel kullanarak hiçbir şey değişmemiş gibi işlemlerinizi yapıp datalarınızı yayınlayabilirsiniz. Ancak update panel kullanmak istemeye bilirsiniz. Benim de çok fazla kullandığım en başarılı javascript kütüphanelerinden biri olan Jquery yi kullanarak json formatında veri çekebilirsiniz. bu durumda verileriniz, kendi oluşturmul olduğunuz bir class olabilir. Json ile kendi tiplerinizi isteyebilirsiniz hiç bir sorun olmayacaktır. Örneğimde ben class oluşturmak yerine object tipinde product oluşturmayı tercih ettim.

Etiketler :
Detay
Date Image Wednesday, October 7, 2009 | Kategoriler | C#, Linq, Sql, Tümü

Bir Soru Üzerine Linq İle Kayıt İşlemleri Yaparken Son Eklenen Kaydın IDsini Almak

   Bana sorulan bir soru üzerine, linq to sql kullanan bir arkadaşın kaydettiği makaleden sonra, makale idsini alarak bir yönlendirme yapmak isteğine cevap olarak;

 

public int CreateArticle(Article article)

        {

            db.Articles.InsertOnSubmit(article);

            db.SubmitChanges();

            return article.ArticleID;

        }

   Görüldüğü gibi article türünde bir nesne bana geliyor ben de, db olarak adlandırdığım data contextin article tablosuna submit işleminde kaydet diyorum.Buraya kadar zaten bilinen şeyler. SubmitChanges() metodu ile kaydı gerçekleştiriyorum. Kayıt yapıldı şimdi de idyi alalım. Bu en kolayı sanırım. Bana gelen article nesnesinin ArticleID propertysini geri döndürüyorum. Yani bir nesne hazırlayıp bunu Data Context e kaydettikten sonra yine bu nesne üzerinden, veritabanında bulunan otomatik artan bir alandan gelen bilgiyi çekebiliyoruz. Sql Serverdaki scope_identity() gibi.

 

Etiketler :
Detay
1 2 3 4 5
serdarsert.com Rss
Facebook | Serdar SERT
Twitter | Serdar SERT