Date Image Wednesday, July 27, 2011 | Kategoriler | Asp.Net, C#, LLBLGen Pro, Sql, Tümü

LLBLGen Pro 3.0 Bulk Insert

Projelerde kullanılan orm araçları iş yükünü hafifleterek developerların zaman kazanmasını sağlamaktadır. Günümüzde orm araçlarına bakış açıları değişkenlik gösterebilmektedir. Her şirket, her developer kendince haklı nedenlerden dolayı orm araçlarını kullanır ya da kendi orm kütüphanelerini geliştirebilir. Ancak şöyle bir gerçek var ki o da zamanın önemi çok büyüktür.

Orm konusunda kısaca bir kaç cümle kurduktan sonra konumuza geri dönüyorum. Orm araçlarından LLBLGen Pro ile ilgili küçük bir işlem yapacağız.

Sql Server tarafında kullancağımız database diyagramı aşağıdaki gibidir :

Etiketler : .Net , C# , Koleksiyonlar , LLBLGen Pro , Orm
Detay
Date Image Saturday, October 23, 2010 | Kategoriler | Sql, Ado.Net, Asp.Net, C#, MVC, Tümü

Asp.Net MVC 2 Veri Sayfalama - 1 : Sql

Yazılım uygulamalarının en çok tekrar eden bölümlerindendir veri sayfalama. Bazen vakit kaybı bazen de önemli bir çalışma olarak adlandırılabiliyor. Bu yazımda, başlamak istediğim veri sayfalama serisinin ilk ayağı olan sql server tarafında sayfalamadan bahsedeceğim. Sql server tarafında derken, sayfalama işlemlerinde, tek bir sayfada gösterilmesi gereken dataların sql server üzerinde karar verilmesi ve geriye sadece istenen sayfaların dönmesini istiyoruz.

Etiketler : .Net , Asp.Net , Orm , MVC2 , Sql , Sql Server 2008 , MVC3 , Northwind
Detay
Date Image Sunday, March 21, 2010 | Kategoriler | Ado.Net, Asp.Net, C#, Html, Css, Javascript, Linq, Xml, Genel, WCF, Web Service, GDI+, Sql, Ajax, MVC, Entity Framework, Silverlight, Tümü

Units Of Work Kavramı - Giriş

Yazılım sürecinde oluşturulan sistemin kalite kontrolü unit testleri ile yapılır.
Unit genellikle bir sınıftır,test ortamında oluşturulup o nesnenin çeşitli metodlarını çağırılarak, çeşitli alanlarını değiştirerek, kısacası üzerinde işlem yaptıktan sonra ortaya çıkan sonuçların beklendiği gibi gerçekleşip gerçekleşmediğinin sınandığı bir test çeşididir.

Etiketler :
Detay
Date Image Saturday, October 17, 2009 | Kategoriler | Sql, Tümü

Microsoft Sql Server 2008'de Tablolarda Değişiklik Yapmak İstendiğinde Alınan Hata Ve Çözümü

   Bilmeyenler vardır belki diyerek yazdığım bu yazımda sql server 2008'de zamanında benim de başıma gelen bir olaydan bahsedeceğim. Herhangi bir tablo üzerinde değişiklik yapmak istendiğinde bir hata alırsınız. Hemen bunu görelim ;

Etiketler :
Detay
Date Image Wednesday, October 7, 2009 | Kategoriler | C#, Linq, Sql, Tümü

Bir Soru Üzerine Linq İle Kayıt İşlemleri Yaparken Son Eklenen Kaydın IDsini Almak

   Bana sorulan bir soru üzerine, linq to sql kullanan bir arkadaşın kaydettiği makaleden sonra, makale idsini alarak bir yönlendirme yapmak isteğine cevap olarak;

 

public int CreateArticle(Article article)

        {

            db.Articles.InsertOnSubmit(article);

            db.SubmitChanges();

            return article.ArticleID;

        }

   Görüldüğü gibi article türünde bir nesne bana geliyor ben de, db olarak adlandırdığım data contextin article tablosuna submit işleminde kaydet diyorum.Buraya kadar zaten bilinen şeyler. SubmitChanges() metodu ile kaydı gerçekleştiriyorum. Kayıt yapıldı şimdi de idyi alalım. Bu en kolayı sanırım. Bana gelen article nesnesinin ArticleID propertysini geri döndürüyorum. Yani bir nesne hazırlayıp bunu Data Context e kaydettikten sonra yine bu nesne üzerinden, veritabanında bulunan otomatik artan bir alandan gelen bilgiyi çekebiliyoruz. Sql Serverdaki scope_identity() gibi.

 

Etiketler :
Detay
Date Image Thursday, September 10, 2009 | Kategoriler | Sql, Tümü

Sql Server 2008'de Arayüz Kullanmadan Yedekleme Yapmak(Backup-Restore)

   Şu sıralar Sql Server 2008 ile ilgili ne varsa tekrar gözden geçirmeye çalışıyorum. Sql Server'ı çok fazla kullanmadığımı söyleyebilirim. Bu yüzden bildiklerimi unutmaya çok açığım:) Ama unutmak gibi bir niyetim yok o nedenle tekrarlar yapıyorum zaten.

   Sql Server'da veritabanı yedeklemenin en güzel yolu arayüzden bağımsız olarak sorgu yazmak :)

BACKUP DATABASE Northwind
TO DISK = 'D:\Backup\Northwind_10092009.bak'

Etiketler :
Detay
Date Image Thursday, September 10, 2009 | Kategoriler | Sql, Tümü

Yerel Saat Farkını Ekleyerek Tarihi Gösterme

   Bazen yurtdışındaki sunucular tercih edilebiliyor. Bu sunucuların kullandıkları bölgesel ayarlar bizim için uygun olmayabilir. Uygulamanızda 05:30 PM gibi bir saatin görünmesini istemeyebilirsiniz. Bunun yerine 17:30 gibi bir saat kullanmak daha hoş gelebilir. Bunun için ben de Sql Server 2008 üzerinde tarih alanı için GetDate() olarak bir default tanımlamıştım.Ancak sunucu Amerika'da olunca işler değişti. Bende GetDate() yerine GETUTCDATE() uluslar arası saati denedim. Buna artı olarak da bizim yerel saat farkımızı ekleyerek bizim yerel satimizi elde etmiş oldum.

   Bunu şu satırla deneyebilirsiniz.

SELECT GETUTCDATE()+CONVERT(smalldatetime,'02:00:00')

   Yada daha bir güzeli ;

SELECT DATEADD(HOUR,2,GETUTCDATE())

Etiketler :
Detay
Date Image Tuesday, September 1, 2009 | Kategoriler | Linq, Sql, Tümü

Linq to Sql'de Birden Fazla Kaydın Silinmesi

Bildiğiniz gibi linq to sql sorgularını arkaplanda sql procedureleri gibi parametreli olarak gönderir. Tabiki bu çok güzel birşey.

Bir diğer güzelliği de bunları transaction içinde işletmesidir.

Ancak biz birden fazla kaydı bir anda silmek istediğimizde herbir kayıt için ayrı sorgu gönderir.Bu istenmeyen bir durum olarak kabul edilir.Oysaki silinecek kayıtların primary keylerini tek bir sorguda göndererek hepsinin silinmesi sağlanabilir. Veri trafiğini bu şekilde azaltabilirz.

Etiketler :
Detay
1
serdarsert.com Rss
Facebook | Serdar SERT
Twitter | Serdar SERT