Date Image Sunday, September 27, 2009 | Kategoriler | C#, Linq, Tümü

Linq To Twitter İle Twitter Girdilerini Çekmek Ve Yeni Girdi Oluşturmak

   Twitter ı kullanıyorsanız ve bir blog yada web sayfanız varsa twitter girdilerinizi eklemek isteyebilirsiniz. Ya da ; şuan aklıma gelen güzel bir örnek , blogunuzun yönetim panelinden eklediğiniz bir makalenin linkini twitterınıza girdi olarak eklemek isteyebilirsiniz. Bunu çok basit bir şekilde sadece tek satır kod yazarak gerçekleştirebilirsiniz.

   Örnek console uygulaması;

Etiketler :
Detay
Date Image Friday, September 11, 2009 | Kategoriler | Ado.Net, C#, Tümü

DataSet Ve DataTable Üzerinde Değişiklik Yapılması

   Anahtar kelimemiz AcceptChanges. DataTable ve DataSet classlarında bulunan AcceptChanges() metodu ile veriler üzerinde değişiklikler yapılır.

using (SqlConnection con = new SqlConnection("Data Source=.;Initial Catalog=Works;Integrated Security=True"))

            {

Etiketler :
Detay
Date Image Wednesday, September 9, 2009 | Kategoriler | C#, Tümü

İsimsiz Tipler(Anonymous Types)

   Eğer var keywordü ile kendi nesnenizi oluşturup içeriğini bir metot yardımıyla yazdıracaksanız metot parametre olarak object almalıdır. Sonrasında ise sizin object gelen nesneyi reflection yardımıyla çözmeli ve property değerlerini almalısınız. Hemen örneği yazıyorum ;

Etiketler :
Detay
Date Image Saturday, September 5, 2009 | Kategoriler | C#, Tümü

Environment Variables(Ortam Değişkenleri) Kullanımı

   .Net Framework’ün nimetlerinden biri de uygulamamızın çalıştığı sistem hakkında çeşitli bilgileri kolayca alabilmemizdir. Environment class’ını kullanarak sistemle ilgili ihtiyacımız olan her şeyi bulabiliriz. Açıklamaları örnek üzerinde yapacağım;

Etiketler :
Detay
Date Image Thursday, September 3, 2009 | Kategoriler | C#, Tümü

.Net Framework Nimetlerinden Zip Ve UnZip

Bir arkadaşımın isteği üzerine basit bir WinZip uygulaması yaptım. Yazdığım bu uygulama Windows uygulaması ve ben yazdığım makalelerde bu tip örnekler için Console uygulamalarını tercih ediyorum salt kod yazmak daha zevklidir diye düşünerek. Bu nedenle uygulamanın sadece sıkıştırma ve çıkartma işlemlerini alarak uygun bir console uygulaması yazdım.

Ziplemek için .Net Framework’le gelen bir assembly i kullandım, bunun için dışarıda bir dll aramaya çalışmadım gerek duymadım da açıkçası. .Net Framework’ün “Microsoft.VisualStudio.Zip” dll i işimi gördü. Bu dll’i referanslarda göremediğimiz için GAC içerisine bir göz atmak gerekiyor. GAC nedir diye soranlara Global Assembly Cache diyorum şimdilik. GAC ile ilgili kısa bir şeyler de yazacağım daha sonra.

Etiketler :
Detay
Date Image Wednesday, September 2, 2009 | Kategoriler | C#, Tümü

HashSet İle Tekrarlanmayan Değerler İçeren Koleksiyon Oluşturmak

Bugün generic listleri incelerken, en büyük yardımcım msdnde HashSet<T> dikkatimi çekti.Nedenine gelince List<T>’ten çok önemli bir farkla ayrılmasıydı. HashSet’in Add metodu ile koleksiyona bir değer eklenmek istendiğinde bu değerin koleksiyonda var olup olmadığına bakmasıydı. Add metodu geriye bool bir değer geri döndürüyor. Hemen bir örnek yaptım :

Etiketler :
Detay
1 2
serdarsert.com Rss
Facebook | Serdar SERT
Twitter | Serdar SERT