Date Image Saturday, October 23, 2010 | Kategoriler | Sql, Ado.Net, Asp.Net, C#, MVC, Tümü

Asp.Net MVC 2 Veri Sayfalama - 1 : Sql

Yazılım uygulamalarının en çok tekrar eden bölümlerindendir veri sayfalama. Bazen vakit kaybı bazen de önemli bir çalışma olarak adlandırılabiliyor. Bu yazımda, başlamak istediğim veri sayfalama serisinin ilk ayağı olan sql server tarafında sayfalamadan bahsedeceğim. Sql server tarafında derken, sayfalama işlemlerinde, tek bir sayfada gösterilmesi gereken dataların sql server üzerinde karar verilmesi ve geriye sadece istenen sayfaların dönmesini istiyoruz.

Etiketler : .Net , Asp.Net , Orm , MVC2 , Sql , Sql Server 2008 , MVC3 , Northwind
Detay
Date Image Sunday, March 21, 2010 | Kategoriler | Ado.Net, Asp.Net, C#, Html, Css, Javascript, Linq, Xml, Genel, WCF, Web Service, GDI+, Sql, Ajax, MVC, Entity Framework, Silverlight, Tümü

Units Of Work Kavramı - Giriş

Yazılım sürecinde oluşturulan sistemin kalite kontrolü unit testleri ile yapılır.
Unit genellikle bir sınıftır,test ortamında oluşturulup o nesnenin çeşitli metodlarını çağırılarak, çeşitli alanlarını değiştirerek, kısacası üzerinde işlem yaptıktan sonra ortaya çıkan sonuçların beklendiği gibi gerçekleşip gerçekleşmediğinin sınandığı bir test çeşididir.

Etiketler :
Detay
Date Image Sunday, December 20, 2009 | Kategoriler | Ado.Net, Linq, Entity Framework, Tümü

Entity Framework'e Giriş - Insert/Update/Delete İşlemleri

   Microsoft'un ORM(Object Relational Mapping) için geliştirdiği Entity Framework için bir giriş yazısı ve örneği hazırladım. Anlatımı örnekler üzerinden yapmak istiyorum.

Etiketler :
Detay
Date Image Saturday, October 24, 2009 | Kategoriler | Ado.Net, Asp.Net, C#, Tümü

Veritabanından Gelen Verilerin Excel Çıktısı Alındığında Türkçe Karakterlerin Görünmeme Sorunu

   Bir süre önce, veritabanından gelen bilgileri bir datalistte görüntüledikten sonra istendiğinde bu listenin excel çıktısının alınabilmesi gerekiyordu.

   Bunun için runtimeda datalisti bir form içine alıp bu formu render ederek saya çıktısı olarak aldım. Tabi sayfaya bir header ekleyerek çıktının attachement olarak verilmesini, yani, download edilebilir şeklinde olmasını sağladım.

Etiketler :
Detay
Date Image Friday, September 11, 2009 | Kategoriler | Ado.Net, C#, Tümü

DataSet Ve DataTable Üzerinde Değişiklik Yapılması

   Anahtar kelimemiz AcceptChanges. DataTable ve DataSet classlarında bulunan AcceptChanges() metodu ile veriler üzerinde değişiklikler yapılır.

using (SqlConnection con = new SqlConnection("Data Source=.;Initial Catalog=Works;Integrated Security=True"))

            {

Etiketler :
Detay
1
serdarsert.com Rss
Facebook | Serdar SERT
Twitter | Serdar SERT